سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
یکشنبه 4 آبان 1399
جستجو
  خدمات کتابخانه » اشاعه گزینشی اطلاعات (SDI)
حداقل اشاعه گزینشی اطلاعات (SDI)

از دیگر فعالیت های گروه اطلاع رسانی ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات (SDI) است. اس.دی.آی. یک نظام بازیابی ماشینی اطلاعات است که در آن با استفاده از رایانه می‌توان اطلاعات مورد نیاز انتخابی هر فرد را در دوره‌های زمانی مشخص برای او ارسال داشت. لذا با توجه به اینکه کتابخانه در حال حاضر فاقد چنین نظام نرم‌افزاری است، به منظور ارائه این خدمات، فرمی طراحی شده است که همکاران، پژوهشگران و دانشجویان می‌توانند با تکمیل و ارسال آن، از این خدمات بهره‌مند شوند.  

فرم درخواست


  

کتابخانه دیجیتالی حداقل

  

سامانه مدیریت محتوای فیزیکی حداقل

  

پایگاه‌های اطلاعاتی حداقل

  

نوآور حداقل

  

  حق انتشار 2020 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران