سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
یکشنبه 5 خرداد 1398
جستجو
  انتشارات کتابخانه » بروشورها و راهنماهای آموزشی
حداقل بروشورها و راهنماهای آموزشی

عنوان نوع دریافت فایل
راهنمای آموزشی جهت جستجو و رزرو منابع در نرم افزار سیمرغ راهنمای آموزشی search & reserve.pdf
راهنمای آموزشی جهت تمدید کتاب از نرم افزار سیمرغ راهنمای آموزشی Tamdid1.pdf
راهنمای استفاده از کتابخانه الکترونیکی بانک جهانی راهنمای آموزشی ElibraryWorldBank.pdf
راهنمای استفاده از رده بندی دهدهی دیویی راهنمای آموزشی Dewey Decimal Classification.pdf
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی WDI راهنمای آموزشی WDI.91.pdf
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی OECD راهنمای آموزشی OECD 91.pdf
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Justis راهنمای آموزشی Justis 91.pdf
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی IFS راهنمای آموزشی IFS 91.pdf
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی GDF راهنمای آموزشی GDFOnline.pdf
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی GDF راهنمای آموزشی GDF 91.pdf
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Elibrary World Bank راهنمای آموزشی Elibrary WorldBank 91.pdf
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی EIU راهنمای آموزشی EIU91.pdf
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Econlit with full text راهنمای آموزشی Econlit.pdf
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Econlit راهنمای آموزشی Econlit 91.pdf
راهنمای استفاده از پایگاه اطلاعاتی Citrix راهنمای آموزشی Citrix.pdf
راهنمای استفاده ا پایگاه اطلاعاتی WDI راهنمای آموزشی Wdi.pdf
بروشور آشنايي با کتابخانه دیجیتال بانک مرکزي ج.ا.ا. بروشور digital library brochure 96.pdf
بروشور آشنايي با کتابخانه بانک مرکزي ج.ا.ا. بروشور library brochure 96.pdf
بروشور آشنایی با کتابخانه بانک مرکزی ج.ا.ا. بروشور brochour.pdf
صفحه 1  از  1 اولین   قبلی   [1]   بعدی   آخرین  

    

ترازنامه

حداقل

حداقل سيمرغ

  

حداقل آمار بازديد

اعضای فعال كاربران فعال:
بازديد كنندگان بازديد كنندگان: 1876
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 1876

  

  حق انتشار 2019 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران