سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
یکشنبه 5 خرداد 1398
جستجو
  درباره کتابخانه » بخش های کتابخانه » سازماندهي
حداقل سازماندهي

اين گروه وظيفه فهرستنويسي و رده‌بندي منابع اعم از کتاب، گزارش، مواد سمعي و بصري فارسي و لاتين را بر اساس استانداردهاي بين‌المللي برعهده دارد. رده‌بندي مورد استفاده براي کتابهاي کتابخانه سيستم رده‌بندي ديويي است، ليکن شماره رده‌بندي کتابخانه کنگره نيز در فهرستبرگه آنها وارد مي‌شود. در مورد گزارشها رده‌بندي مورد استفاده تلفيقي است ازحروف ابتداي نام سازمان تهيه ‌کننده، کد خاصي که به آن سازمان داده شده و شماره ترتيب گزارش. مواد سمعي و بصري نيز بر حسب نوع ماده، رده اصلي و شماره ترتيب رده‌بندي مي‌شوند.

کارکنان این بخش چهار نفر به شرح ذیل می‌باشد:

مسئول گروه

• کتابدار فهرستنویس

• کتابدار نمایه‌ساز

• کمک کتابدار
 


    

ترازنامه

حداقل

حداقل سيمرغ

  

حداقل آمار بازديد

اعضای فعال كاربران فعال:
بازديد كنندگان بازديد كنندگان: 1871
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 1871

  

  حق انتشار 2019 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران