سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
یکشنبه 5 خرداد 1398
جستجو
  درباره کتابخانه » بخش های کتابخانه
حداقل بخش های کتابخانه

مجموعه سازي

اين بخش مسئوليت سياستگذاري، انتخاب، گردآوري و تهيه مدارک مورد نياز پژوهشگران بانک اعم از چاپي، غيرچاپي و الکترونيکي را از طريق برقراري ارتباط با ناشران، کارگزاران و مراکز اطلاعاتي به عهده دارد. ثبت، وجين، مبادله و اهداء منابع از دیگر فعالیتهای این بخش مي‌باشد.

کارکنان این بخش چهار نفر به شرح ذیل مي‌باشد:

• یک نفر مسئول گروه

• یک نفر مسئول سفارشات خارجی

• یک نفر مسئول سفارشات داخلی

• دو نفر کمک کتابدار

سازماندهي

اين گروه وظيفه فهرستنويسي و رده‌بندي منابع اعم از کتاب، گزارش، مواد سمعي و بصري فارسي و لاتين را بر اساس استانداردهاي بين‌المللي برعهده دارد. رده‌بندي مورد استفاده براي کتابهاي کتابخانه سيستم رده‌بندي ديويي است، ليکن شماره رده‌بندي کتابخانه کنگره نيز در فهرستبرگه آنها وارد مي‌شود. در مورد گزارشها رده‌بندي مورد استفاده تلفيقي است ازحروف ابتداي نام سازمان تهيه ‌کننده، کد خاصي که به آن سازمان داده شده و شماره ترتيب گزارش. مواد سمعي و بصري نيز بر حسب نوع ماده، رده اصلي و شماره ترتيب رده‌بندي مي‌شوند.

کارکنان این بخش چهار نفر به شرح ذیل می‌باشد:

• یک نفر مسئول گروه

• یک نفر کتابدار فهرستنویس

• یک نفر کتابدار نمایه‌ساز

• یک نفر کمک کتابدار

اطلاع رساني

اين گروه در رابطه مستقيم با مراجعه‌کنندگان بوده و شامل بخشهاي امانت، مرجع ، نشريات، خدمات فتوکپي و تکثير، اينترنت و بانکهاي اطلاعاتي مي‌باشد و خدماتي به شرح ذيل از طريق اين بخشها به مراجعان ارائه مي‌گردد.

• رزرو و امانت منابع کتابخانه طبق مقررات مصوب

• خدمات مرجع و پاسخگويي به پرسش‌هاي تخصصي

• ارائه خدمات فتوکپي

• کپي يا ذخيره اطلاعات بر روي فلاپي و لوح فشرده

• آگـاهي‌رسـاني جاري از طريق انتشـار تازه‌هاي ماهانه، فصلي و فهرست مندرجات نشريات

• ارائه خدمات به مراجعان از طريق بانکهاي اطلاعاتي پيوسته و ناپيوسته

• ارائه خدمات به مراجعان از طريق سيستم رايانه‌ای کتابخانه (نرم‌افزار سيمرغ)

• ارائه خدمات "اشاعه اطلاعات گزينشي" در صورت درخواست محققان ادارات

کارکنان این بخش هفت نفر به شرح ذیل می‌باشد:

• یک نفر مسئول گروه

• دو نفر محقق

• یک نفر کتابدار اطلاع‌رسان

• یک نفر کتابدار امانت و مرجع

• يک نفر کمک کتابدار میز امانت

 

امور عمومی(دفتر)

اين گروه وظيفـه انجام کليه امـور اداری مربوط به کتابخانه، کارکنان و دفتر رئيس کتابخانه را به عهده دارد.

کارکنان این بخش شامل هفت نفر به شرح ذیل می‌باشد:

• یک نفر مسئول گروه

• دو نفر کارمند امور اداری

• • یکنفر نامه رسان

• یک نفر مامور تنظیف کتاب
 


    

ترازنامه

حداقل

حداقل سيمرغ

  

حداقل آمار بازديد

اعضای فعال كاربران فعال:
بازديد كنندگان بازديد كنندگان: 1871
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 1871

  

  حق انتشار 2019 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران