سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
یکشنبه 5 خرداد 1398
جستجو
  درباره کتابخانه » کميته کتابخانه و وظايف آن
حداقل کميته کتابخانه و وظايف آن

کمیته کتابخانه

به منظور تامین مدارک مورد نیاز کتابخانه تخصصی بانک مرکزی در راستای ارائه خدمات به اعضاء و مراجعان، کمیته کتابخانه متشکل از نماینده ریاست کل بانک، نماینده معاونت اقتصادی، نماینده معاونت ارزی، نماینده معاونت اداری مالی، مدیر اداره روابط عمومی و رئیس کتابخانه ایجاد گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


    

ترازنامه

حداقل

حداقل سيمرغ

  

حداقل آمار بازديد

اعضای فعال كاربران فعال:
بازديد كنندگان بازديد كنندگان: 1871
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 1871

  

  حق انتشار 2019 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران