سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
یکشنبه 5 خرداد 1398
جستجو
  درباره کتابخانه » مقررات استفاده از کتابخانه
حداقل مقررات استفاده از کتابخانه

ماده 1: استفاده کنندگان

استفاده از کتابخانه با رعايت مقررات براي عموم علاقه‌مندان آزاد است، ولي مدارک فقط به اعضاء کتابخانه امانت‌ داده‌مي‌شود.

ماده 2: اعضاء

کتابخانه مي‌تواند گروههاي ذيل را به عضويت بپذيرد:

الف- کارکنان شاغل و بازنشسته بانک مرکزي و موسسات وابسته

ب- کارکنان بخشهاي تحقيقاتي و آموزشي بانکها

ج- اساتيد و دانشجويان سطح کارشناسي ارشد و بالاتر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي کشور

• تبصره: کتابخانه مي‌تواند در موارد خاص با تاييد کميته کتابخانه متقاضيان معرفي‌شده از طرف ساير سازمانها و نهادها را به عضويت موقت بپذيرد.

ماده 3: مدارک مورد نياز براي پذيرش عضويت

الف- کارکنان شاغل و بازنشسته بانک مرکزي با تکميل فرم عضويت

ب- ساير اعضاء با ارائه معرفي‌نامه از موسسه يا سازمان متبوع و تکميل فرم عضويت

ماده 4: مدت عضويت

الف- کارکنان رسمي شاغل و بازنشسته بانک مرکزي بطور دائم

ب- ساير اعضاء تا يک سال که قابل تمديد مي‌باشد

ماده 5: امانت مدارک

الف- کارکنان بانک مرکزي مي‌توانند حداکثر در يک زمان 3 جلد کتاب براي مدت 15 روز به امانت بگيرند.

ب- سايراعضاء مي‌توانند حداکثر در يک زمان 2 جلد کتاب براي مدت 10 روز به امانت بگيرند.

• تبصره 1:کسانيکه عضو کتابخانه نيستند، مي‌توانند با سپردن اصل کارت شناسايي معتبر مدارک مورد نياز را در محل کتابخانه مطالعه نمايند.

• تبصره 2: امانت گيرنده مي‌تواند با مراجعه به کتابخانه مدت امانت را حداکثر 2 بار تمديد نمايد، مشروط بر اينکه عضو ديگري آن مدرک را درخواست نکرده باشد.

ماده 6: مدارکي که امانت داده‌نمي‌شود

الف- کتب و مدارک خطي، قديمي، گرانبها، منحصربفرد، ناياب و کمياب

ب- مدارک محرمانه و گزارشها

ج- مدارک مرجع مانند فرهنگنامه، دائره‌المعارف، مجموعه قوانين، نقشه، اطلس و غيره

د- مدارک غيرکتابي مانند نوار صوتي و تصويري، ميکروفيلم، ميکروفيش و منابع الکترونيکي

ه- نشريات ادواري جاري و صحافي‌شده

• تبصره 1: در صورت لزوم، تهيه کپي از مدارک مندرج در بندهاي (الف) و (د) با موافقت رئيس کتابخانه امکان دارد.

• تبصره 2: امانت مدارک مندرج در بندهاي (ج) و (د) در مواردي که بيش از يک نسخه در کتابخانه موجود باشد و همچنين شماره‌هاي ما قبل آخر نشريات ادواري جاري با پيشنهاد کتابدار مرجع و تاييد رئيس کتابخانه براي حداکثر سه روز امکان‌پذير است.

ماده 7 : جريمه ها

در صورت عدم تحويل مدارک در موعد مقرر يا گم کردن و يا ايراد خسارت به مدارک به شرح ذيل اقدام خواهد شد:

 الف- براي هر روز تاخير در بازگرداندن مدارک، طبق جدول ذیل جريمه دريافت مي‌شود.

هزینه جریمه دیرکردها
نوع جریمه
هزینه (ریال)
جریمه دیرکرد (تا 5 روز) به ازای هر روز
5000
جریمه دیرکرد (بیش از 5 روز) به ازای هر روز
7500
جریمه دیرکرد کتاب رزروشده (روزانه)
25000
 

ب- هر گاه مدرکي گم شود، امانت گيرنده بايد عين مدرک گم‌شده را تهيه نمايد و يا بهاي آن را به ميزان سه برابر نرخ روز بنا به تشخيص کميته کتابخانه بپردازد. در هر دو صورت بهاي آماده سازي با نظر کتابخانه از امانت گيرنده دريافت خواهد شد.

ج- امانت گيرنده موظف است هنگام دريافت امانت، هر گونه عيب و نقصي را که در مدارک مشاهده مي‌کند به کتابدار اطلاع دهد. چنانچه هنگام بازگرداندن مشخص شود خسارتي به مدارک وارد شده است، ميزان خسارت وارد شده با نظر رئيس کتابخانه تعيين و از امانت گيرنده دريافت خواهد شد. در صورتيکه خسارت وارده منجر به غيرقابل استفاده شدن مدارک گردد، امانت‌گيرنده ملزم خواهد بود مطابق بند (ب) اين ماده اقدام نمايد.

• تبصره 1 :در صورتيکه يک ماه از موعد بازگرداندن مدرک سپري شود، طبق بندهاي (الف) و (ب) اين ماده اقدام خواهد شد.

• تبصره 2 : مهلت تهيه و تحويل مدارک مفقوده منتشره در داخل و خارج کشور به منظور جبران خسارت وارده به ترتيب يک ماه و سه ماه مي‌باشد.

• تبصره 3 : کتابخانه موظف است براي حصول اطمينان از برگشت مدارک يا جبران خسارت احتمالي وارده توسط اعضاء، پيش بيني لازم را درفرم عضويت بنمايد.

ماده 8 : خدمات تکثير، چاپ و جستجوي اطلاعات

مراجعين به کتابخانه مي‌توانند با پرداخت هزينه‌هاي مربوط، ازخدمات ذيل استفاده نمايند.

الف- تهيه فتوکپي از مدارکي که به امانت داده‌نمي‌شود.

ب- چاپ و تکثير از منابع الکترونيکي

ج- جستجوي رکوردهاي اطلاعاتي از بانکهاي اطلاعاتي پيوسته داخل و خارج کشور و اينترنت

د- هزینه خدمات اطلاع‌رسانی به شرح زیر می‌باشد.
 
هزینه خدمات اطلاع رسانی
نوع خدمات
هزینه خدمات (ریال)
جستجو
رایگان
ضبط روی لوح فشرده
3000 ریال به اضافه هزینه CD به قیمت روز
پرینت (هر برگ)
1000
کپی از منابع کتابخانه (هر برگ)
500
کپی از سایر منابع (هر برگ)
1000

 

• تبصره 1 : تعرفه هزينه انجام خدمات فوق توسط کميته کتابخانه تعيين مي‌شود. اين تعرفه در صورت لزوم مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.

• تبصره 2 : تعداد صفحات قابل تکثير در هر مورد حداکثر 50 صفحه مي‌باشد.

ماده 9 : کليه درآمدهاي کتابخانه به حساب درآمدهاي متفرقه بانک واريز مي‌شود.
ماده 10 : مقررات سالن کتابخانه

الف- مراجعين به کتابخانه بايد قبل از ورود به سالن مطالعه ، کيف و و سايل خود را در محل مخصوص که براي اين منظور در نظر گرفته شده قرار دهند. کتابخانه هيچگونه مسئوليتي در قبال نگهداري پول و اشياء قيمتي مراجعين ندارد.

ب- ساعت کار کتابخانه 30 دقيقه بعد از شروع تا 30 دقيقه قبل از پايان وقت اداري بانک مي‌باشد.

ماده 11 : عضويت و استفاده از کتابخانه منوط به قبول شرايط مربوط مندرج در اين مقررات مي‌باشد.
ماده 12: اين مقررات مشتمل بر 12 ماده و 10 تبصره به پيشنهاد کميته کتابخانه در تاريخ 18/12/81 به تصويب معاوناقتصادي رسيد و‌ا‌ز‌آن تاريخ جايگزين آئين‌نامه مصوب 10 اسفند 1369 خواهد بود.
 

 


    

ترازنامه

حداقل

حداقل سيمرغ

  

حداقل آمار بازديد

اعضای فعال كاربران فعال:
بازديد كنندگان بازديد كنندگان: 1876
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 1876

  

  حق انتشار 2019 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران