سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
یکشنبه 5 خرداد 1398
جستجو
  درباره کتابخانه » مجموعه کتابخانه
حداقل مجموعه کتابخانه

تا پايان سه ماهه دوم سال  1397 مجموعه کتابخانه اعم از منابع کتابي و غير کتابى به شرح ذيل بوده است:

 

مجموعه کتابخانه
کتاب فارسى 35555 نسخه
کتاب لاتين 37559 نسخه
کتاب لاتین(دیجیتال) 1155 نسخه
پایان نامه 869 عنوان
گزارش فارسي 4904 نسخه
گزارش لاتين 507 نسخه
پایگاههای اطلاعاتی 14 عنوان
نشریات چاپی فارسی 65 عنوان
نشریات چاپی لاتین 24 عنوان
مواد الکترونيکى فارسي 518 مورد
مواد الکترونيکى لاتين 1139 مورد
روزنامه های فارسی 50 عنوان
روزنامه های لاتین 4 عنوان

 

 

 


    

ترازنامه

حداقل

حداقل سيمرغ

  

حداقل آمار بازديد

اعضای فعال كاربران فعال:
بازديد كنندگان بازديد كنندگان: 1876
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 1876

  

  حق انتشار 2019 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران