سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
یکشنبه 5 خرداد 1398
جستجو
  درباره کتابخانه » تاريخچه
حداقل تاریخچه

کتابخانه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران کتابخانه‌اي تخصصي است که در سال 1339 همزمان با تاسيس بانک مـرکـزي ايران به منظـور تاميـن نيازهاي اطلاعـاتي و ايجاد تسهـيلات لازم جهت مطالعـات و تحقيقـات اقتصـادي مديـران، کارشنـاسان و پژوهشگـران بانـک مرکزي ايجاد گرديد. مجموعه اوليه کتابخانه بالغ بر 19964 جـلد از کتابخـانه بانـک مـلي ايـران به اين کتابخـانه انتقـال يافته بود. کـتابخـانه ابـتدا زير نظر اداره بررسيهاي اقتصادي قـرار داشت و پس از پشت سر نهـادن تغييـرات سازماني مختـلف، سرانجـام از دي ماه سال 1369 تا پايان نيمه اول سال 1388 بصـورت يک واحـد مستقـل زيرنظـر معاونت اقتصادي بانک فعاليت داشته است.در حال حاضر کتابخانه با چهار گروه مجموعـه سازي، سازمانـدهي، اطلاع رساني و امـور عمومي (دفتر) زير نظرمعاونت مالي و اداري بانک بکار خود ادامه مي‌‌دهد. همچنين کميته کتابخانه نيز در انتخاب منـابع خارجي و تصميم گيـريهاي مهم کتابخانه را ياري مي‌نمايد.


    

ترازنامه

حداقل

حداقل سيمرغ

  

حداقل آمار بازديد

اعضای فعال كاربران فعال:
بازديد كنندگان بازديد كنندگان: 1876
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 1876

  

  حق انتشار 2019 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران