سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
شنبه 28 دی 1398
جستجو
  پایگاه​‌های اطلاعاتی » World Bank Open Knowledge Repository: OKR
حداقل درج متن/HTML

 

 

عنوان: OKR: World Bank Open Knowledge Repository

ناشر :World Bank

پوشش زمانی : متفاوت بر اساس نوع مطالب (گزارشها از سال 1978، کتاب از 2000 و...)

پوشش جغرافیایی : کشورهای جهان

موضوع : امکان دسترسی آزاد به هزاران شاخص توسعه و همچنین اطلاعات فراوان درباره پروژه ها و تامین مالی بانک جهانی را فراهم می کند،

با گسترش و بهبود دسترسی به تحقیقات بانک جهانی، قصد دارد تا نوآوری را تشویق و اجازه دهد هر کسی در جهان از دانش بانک برای کمک به بهبود زندگی افرادی که در فقر زندگی می کنند استفاده کند.

زبان : انگلیسی

دوره روزآمد شدن : متفاوت بر حسب دوره انتشار

پوشش اطلاعاتی : این سایت هم اکنون با بیش از 13000 نسخه اعم از کارهای تحقیقاتی، کتاب، مقاله، گزارش و ... و حدود یک میلیون فایل قابل دانلود از بیش از 200 کشور جهان (88 کشور در حال توسعه) را به صورت رایگان در دسترس متخصصین و کارشناسان قرار داده است.

نحوه دسترسی : OPEN ACCESS

آدرس دسترسی : از طریق صفحه وب کتابخانه

https//openknowledge.worldbank.org

 

  

حداقل تصویر روز

  

حداقل سيمرغ

  

نوآور حداقل

  

  حق انتشار 2020 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران