سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
شنبه 28 دی 1398
جستجو
  پایگاه​‌های اطلاعاتی » WDR: World Development Report
حداقل درج متن/HTML

عنوان:WDR: World Development Report
 
ناشر :World Bank
 
پوشش زمانی : 1993-
 
پوشش جغرافیایی : کشورهای جهان
 
موضوع : رشد و توسعه اقتصادی
 
دوره روزآمد شدن : سالانه
 
پوشش اطلاعاتی : اطلاعات مربوط به شاخصهای رشد و توسعه اقتصادی، فقر وراههای مقابله با آن، نقش کشورهای ثروتمند در مقابل کشورهای فقیرو وامدهی به کشورهای ضعیف را ارائه میدهد
 
نحوه دسترسی : از طریق IP
 
آدرس دسترسی: http://web.worldbank.org

 

  

حداقل تصویر روز

  

حداقل سيمرغ

  

نوآور حداقل

  

  حق انتشار 2020 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران