سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
شنبه 28 دی 1398
جستجو
  پایگاه​‌های اطلاعاتی » WDI: World Development Indicators
حداقل درج متن/HTML

عنوان:WDI: World Development Indicators
 
ناشر:World Bank
 
پوشش زمانی : 1960-
 
پوشش جغرافیایی : کشورهای جهان
 
موضوع : شاخص های توسعه جهانی
 
دوره روزآمد شدن : سالانه
 
پوشش اطلاعاتی: این پایگاه شامل اطلاعات آماری در زمینه شاخصهای توسعه جهانی است.
 
نحوه دسترسی: از طریق IP
 
آدرس دسترسی : http://world-development-indicators
 
  

حداقل تصویر روز

  

حداقل سيمرغ

  

نوآور حداقل

  

  حق انتشار 2020 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران