سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
شنبه 5 اسفند 1396
جستجو
  پایگاههای اطلاعاتی » OECD

عنوان: OECD iLibrary
 
پوشش زمانی : متفاوت براساس تاریخ انتشار مدارک
 
پوشش جغرافیایی : کشورهای جهان
 
موضوع : اقتصاد و توسعه
 
دوره روزآمد شدن : متفاوت براساس تاریخ انتشار مدارک
 
پوشش اطلاعاتی : این پایگاه اطلاعاتی متشکل از کتابها، نشریات، آمارها و گزارشهای کاری گروه است. از طریق این پایگاه می‌ توان به اطلاعات تمام متن مندرج در نشریات زیر دسترسی یافت :

OECD Observer

OECD Economic Outlook 

OECD Economic Outlook Statistics and Projections

Quarterly National Accounts

Energy Prices and Taxes

نحوه دسترسی: از طریق IP

  آدرس دسترسی :  http://www.oecd-ilibrary.org

  راهنمای استفاده

 

  

حداقل آرشیو پنجاه ساله ترازنامه

  

حداقل لوح ها

  

حداقل سيمرغ

  

حداقل آمار بازديد

اعضای فعال كاربران فعال:
بازديد كنندگان بازديد كنندگان: 113
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 113

  

  حق انتشار 2018 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران