سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
چهارشنبه 27 تیر 1397
جستجو
  خدمات » ارائه خدمات مرجع الكترونيكي
حداقل ارائه خدمات مرجع الكترونيكي

جزئیات بیشتر

سئوال: GDP جهانی و قیمت جهانی و صادراتی کالاها
منبع پاسخگویی: 1- Trade and Development Report (UNCTAD) ؛ 2- United nations conference on trade and development
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: ارزش افزوده اقتصادی بر حسب استان
منبع پاسخگویی: سالنامه آماری کشور فصل حسابهای ملی
دریافت فایل:

سالنامه آماری کشور

ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی بر حسب استان : 1385

جزئیات بیشتر

سئوال: ارکان بانک مرکزی و شرح وظایف آن
منبع پاسخگویی: 1- کتاب مرجع، مجموعه پولی و بانکی، صفحه 289
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: اسناد مبادله شده و چکهای برگشتی
منبع پاسخگویی: 1- سالنامه آماری کشور/ بازارهای مالی/تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی؛ 2- سایت بانک/ شاخص‌های ماهانه اقتصادی؛ 3- سایت آمار ORG / سالنامه آماری
دریافت فایل:

 سایت بانک

جزئیات بیشتر

سئوال: اشتغال در بخش کشاورزی
منبع پاسخگویی: 1- سالنامه آماری کشور/ فصل نیروی انسانی/ جدول شاخص های عمده نیروی کار در جمعیت؛ 2- سایت آمار/سری های زمانی/ نیروی انسانی/سهم بخشهای عمده فعالیت از سال 1376-
دریافت فایل:

AMAR.ORG

جزئیات بیشتر

سئوال: اشتغال در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات
منبع پاسخگویی: 1- سالنامه آماری کشور/ فصل نیروی انسانی/ جدول شاخص های عمده نیروی کار در جمعیت ؛ 2- نتایج آمارگیری نیروی کار از سال 1384- ؛ 3- سایت آمار/سری های زمانی/ نیروی انسانی/سهم بخشهای عمده فعالیت از سال 1376-
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: اعتبارات اسنادی (LC) و امور گمرکی
منبع پاسخگویی: 1- سایت سازمان مدیریت صنعتی
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: آمار اقتصادی- تجاری- پولی کشورهای عضو اکو
منبع پاسخگویی: 1- IFS؛ 2- Direction of Trade Statistics (DTS)
دریافت فایل:

 IFS

جزئیات بیشتر

سئوال: آمار بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل کشور)
منبع پاسخگویی: 1- سایت بانک / نشریات و پژوهش‌ها / نشريات ادواری / گزيده آمارهای اقتصادی / بخش تراز پرداخت‌ها جدول شماره 3
دریافت فایل:

 سایت بانک

جزئیات بیشتر

سئوال: آمار کارگاههای صنعتی کشور
منبع پاسخگویی: 1- نتایج بررسی کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (اداره آمار اقتصادی) از سال 1353-1386 ؛ 2- سالنامه آماری کشور؛ 3- سایت بانک/آمار و داده ها/آمارهای اقتصادی/سری زمانی شاخص صنعت
دریافت فایل:

 سایت بانک

صفحه 1  از  12 اولین   قبلی   [1]   2  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدی   آخرین  

  

ترازنامه

حداقل

حداقل سيمرغ

  

حداقل آمار بازديد

اعضای فعال كاربران فعال:
بازديد كنندگان بازديد كنندگان: 1480
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 1480

  

  حق انتشار 2018 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران