سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400
جستجو
  خدمات کتابخانه » پیشنهاد تهیه منبع اطلاعاتی
حداقل پیشنهاد تهیه منبع اطلاعاتی

کتابخانه بانک مرکزی در راستای ارائه خدمات هر چه بهتر به کاربران، بخشی از منابع اطلاعاتی خود را از طریق پیشنهاد کاربران تهیه می‌کند. همکاران می‌توانند به منظور ثبت مشخصات منبع اطلاعاتی موردنیاز خود از طریق لینک زیر اقدام نمایند. درخواست‌های ارسال شده پس از تأیید کمیته کتابخانه، در فهرست خریداری قرار خواهند گرفت.   

فرم پیشنهاد تهیه منبع اطلاعاتی


  

کتابخانه دیجیتالی حداقل

  

سامانه مدیریت محتوای فیزیکی حداقل

  

پایگاه‌های اطلاعاتی حداقل

  

نوآور حداقل

  

  حق انتشار 2021 کتابخانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران