سايت اينترنت بانك     سايت اينترانت بانك  |  ورود به سايت
يکشنبه 31 فروردين 1393
  جستجو
  خدمات » ارائه خدمات مرجع الكترونيكي
کمينه ارائه خدمات مرجع الكترونيكي

جزئیات بیشتر

سئوال: آمار اقتصادی- تجاری- پولی کشورهای عضو اکو
منبع پاسخگویی: 1- IFS؛ 2- Direction of Trade Statistics (DTS)
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: آیین نامه کفایت سرمایه
منبع پاسخگویی: 1- سایت بانک /نظارت بانکی/مقررات ناظر بر فعالیت
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: ارزش افزوده اقتصادی بر حسب استان
منبع پاسخگویی: سالنامه آماری کشور فصل حسابهای ملی
دریافت فایل:

سالنامه آماری کشور

ارزش افزوده بخش های عمده اقتصادی بر حسب استان : 1385

جزئیات بیشتر

سئوال: اسناد مبادله شده و چکهای برگشتی
منبع پاسخگویی: 1- سالنامه آماری کشور/ بازارهای مالی/تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای اسناد بانکی؛ 2- سایت بانک/ شاخص‌های ماهانه اقتصادی؛ 3- سایت آمار ORG / سالنامه آماری
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: اشتغال در بخش کشاورزی
منبع پاسخگویی: 1- سالنامه آماری کشور/ فصل نیروی انسانی/ جدول شاخص های عمده نیروی کار در جمعیت؛ 2- سایت آمار/سری های زمانی/ نیروی انسانی/سهم بخشهای عمده فعالیت از سال 1376-
دریافت فایل:

AMAR.ORG

جزئیات بیشتر

سئوال: اعتبارات اسنادی (LC) و امور گمرکی
منبع پاسخگویی: 1- سایت سازمان مدیریت صنعتی
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: بودجه خانوار (هزینه و درآمد خانوار)
منبع پاسخگویی: 1- سایت بانک CBI/آمار و داده ها/آمارهای اقتصادی/بررسی بودجه خانوار HES ؛ گزارش نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران، از سال 1353-
دریافت فایل:

CBI

جزئیات بیشتر

سئوال: بورس تهران
منبع پاسخگویی: 1-سالنامه سازمان بورس از سال 1350-1380 ؛2-ترازنامه اقتصادی/ فصل بازار سرمایه؛ 3-سایت بانک/گزیده آمارهای اقتصادی/ بخش بازار سرمایه؛ 4- سریهای زمانی/ بورس ؛ 5- نماگرهای اقتصادی ؛ 6-مرکز اطلاعات فنی
دریافت فایل:

سریهای زمانی

نماگرهای اقتصادی

جزئیات بیشتر

سئوال: پایه پولی
منبع پاسخگویی: 1- IFS
دریافت فایل:

 

جزئیات بیشتر

سئوال: تراز بازرگانی ایران و کشورهای شریک تجاری
منبع پاسخگویی: 1- DOT؛ 2- سالنامه آماری گمرک
دریافت فایل:

 

صفحه 1  از  8 اولین   قبلی   [1]   2  3  4  5  6  7  8  بعدی   آخرین  

  

ترازنامه

کمينه

کمينه لوح ها

  

کمينه نوآور

  

کمينه سيمرغ

  

کمينه آمار بازديد

اعضای فعال كاربران فعال:
بازديد كنندگان بازديد كنندگان: 7
اعضا اعضا: 0
مجموع مجموع: 7

  

 ساعات کار کتابخانه 8:30 الی 15:30 به استثنای روزهای پنجشنبه
  1393 (C) حق کپی برداری بدون مجوز ممنوع است.